Page 4 HetBasforumBoek.pdf Full Version
							
                In dit boek vind je een selectie uit het basforum dat jarenlang heeft gestaan op www.baumgarten.nl. Het staat je vrij om alle informatie in dit boek te verspreiden, te kopiëren, of wat je er ook maar mee zou willen doen, zolang er geen sprake is van winstoogmerk. Het is mijn bedoeling dat deze informatie GRATIS wordt verspreid, zodat zoveel mogelijk bassisten hun voordeel doen met dit boek. In de loop der jaren zijn er talloze belangrijke tips gedeeld op het forum, informatie waar elke bassist wat aan heeft en die, nu dit boek er is, toegankelijk blijft – ook omdat die informatie nu overzichtelijk gerangschikt is. Ik heb alleen informatie in het boek opgenomen die nu (2017) en de ko- mende jaren actueel blijft.
Vooralsnog wordt het boek uitsluitend digitaal uitgegeven. Actieve links zijn blauw.
© Philip Baumgarten, 2017